Casa G20

Habitatge unifamiliar de nova construcció al poble de Gelida