Ampliació del Teatre Bretón de los Herreros a Logroño

Projecte d'ampliació del Teatre Bretón de los Herreros de Logroño amb una sala adjacent per a espectacles contemporanis